Privredna/Gospodarska komora FBiH je u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom te uz asistenciju Generalnog konzulata RH u Mostaru i Veleposlanstva RH u BiH, pokrenula humanitarnu akciju za pomoć nastradalim područjima Sisačko – moslavačke županije (Petrinja, Glina, Sisak…) Republika Hrvatska u periodu od 01.02. do 15.02.2021.g.

Hrvatska gospodarska komora u suradnji sa Županijskom gospodarskom komorom Sisačko -moslavačke županije sačinila je popis žurno neophodnog građevinskog materijala za nastradala područja.

U prilogu su uputstvo i potrebna dokumentacija za prikupljene materijale.