Dokumenti Veličina Preuzmi
odluka-o-ponistenju-jk 203,99 kb

Na osnovu člana  47. Pravila JU Opća biblioteka Doboj Jug broj: 03-10/17 od 27.10. 2017. godine  direktor JU „Opća biblioteka“ Doboj Jug  d o no s i: 

 

O D L U K U

o poništenju javnog konkursa za prijem radnika na održavanju čistoće na neodređeno vrijeme u JU „Opća biblioteka Doboj Jug“


U prilogu možete pogledati tekst Odluke o poništenju Javnog konkursa.