Dokumenti Veličina Preuzmi
saziv2 440,95 kb


Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug ( Sl.glasnik općine Doboj Jug br.03/08, 01/12, 02/13) i člana 49. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug ( Sl. glasnik općine Doboj Jug br. 04/08, 01/13, 02/20)

SAZIVAM

Drugu sjednicu VIII saziva Općinskog vijeća Doboj Jug koja će se održati dana 29.01.2021. godine (petak) u Velikoj sali Općine Doboj Jug sa početkom u 16 sati i 15 minuta.


U prilogu možete preuzeti Saziv sa dnevnim redom.