Na sjednici Općinskog vijeća, održana 09.11.2015.godine utvrđena je obaveza da se u roku od 30 dana održi Javna rasprava po Nacrtu budžeta za 2016.godinu kako bi se građanima omogućilo da učestvuju u procesu donošenja odluka u javnim poslovima što je i suština demokratije koja predstavlja partnerstvo između građana i organa vlasti kojima su građani dali povjerenje da u njihovo ime vrše vlast.

Javna rasprava u Mjesnoj zajednici Mravići održana je u četvrtak, 26.11.2015.godine, a u Mjesnoj zajednici Matuzići u petak, 27.11.2015.godine, te u atmosferi koja je bila konstruktivna, a diskusija učesnika otvorena, građani, predstavnici civilnog sektora, mjesnih zajednica i svi budžetski korisnici slobodno i otvoreno iskazali su svoje mišljenje i stavove o Nacrtu budžeta, a samim tim pokazali su da žele  aktivno učestvovati u kreiranju i donošenju Budžeta Općine Doboj Jug za 2016.godinu.

Najviše vremena u diskusiji učesnici su posvetili planiranim sredstvima za rad Savjeta Mjesnih zajednica i Sportskog saveza govoreći o njihovom značaju i ulozi, te shodno tome apelujući na razumjevanje predstavničke i izvršne vlasti.