Dokumenti Veličina Preuzmi
obavijest-boracki-dodatak 100,43 kb

Obaviještavaju se demobilizirani branioci koji ostvaruju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu putem Službe za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove Općine Doboj Jug da su u skladu sa članom 14. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioce, a u cilju kontinuiteta isplate ove naknade, u periodu od 01.12.2020. godine do 31.12.2020. godine, obavezni ovoj Službi dostaviti ažuriranu dokumentaciju iz koje se vidi ispunjenost uvjeta za nastavak korištenja ovog prava.


U prilogu možete pogledati tekst Obavijesti sa detaljima koji se odnose na traženu dokumentaciju.