Dokumenti Veličina Preuzmi
odluka-o-dopuni 419,31 kb

Na osnovu člana 10. stav 1. tačke d. i člana 18. stav 2.  Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 15. stav 1. alineja 2. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 49/06 i 51/09), člana 9. stav 1. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/08 i člana 37. Statuta općine Doboj Jug ("Službeni glasnik općine Doboj jug", broj: 3/08), Općinski načelnik na temelju ukazane potrebe donosi:

ODLUKU o dopuni Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH u 2020. godini

Odluka se može pogledati u prilogu