Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je raspisalo Javni

poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod

Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele
kredita za 2020.godinu.

https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/kreditna-sredstva/kreditna-sredstva-2020/