Kontakt informacije

Naša lokacija

Općina Doboj Jug

Trg 21. mart 1
74 203 Matuzići

Telefon/Fax Email
Općina +387(0)32-691-335 dobojjug@bih.net.ba
dobojjug@dobojjug.ba
Kabinet Načelnika+387(0)32-691-250
+387(0)32-699-331
mirnes.tukic@dobojjug.ba
Službenik za odnose
sa javnošću
+387(0)32-699-330odnosi@dobojjug.ba
Služba za civilnu zaštitu,
opću upravu i
zajedničke poslove
+387(0)32-699-341opca@dobojjug.ba
Matični ured:+387(0)32 - 691 - 245maticniured@dobojjug.ba
Služba za urbanizam,
katastar,
finansije i privredu
+387(0)32 - 692 - 546urbanizam@dobojjug.ba
Javne nabavke
javnenabavke@dobojjug.ba

Kontakt formular